Hoe wij werken

Waar sta je nu en waar wil je heen?

Door je doelstellingen goed te formuleren, geef je ons kaders voor de verdere ontwikkelingen van je innovatie. Vervolgens bekijken we samen de kansen en mogelijkheden en uiteraard ook de mogelijke risico’s. Door middel van Business Thinking en Design Thinking onderzoeken we alle ontwikkelingsmogelijkheden. Op basis van je behoeften en wensen kiezen we een vervolgtraject. Daarbij werken we vooral met de Agile methode.

Creëer draagvlak

Als je erover denkt om een innovatief product of een nieuwe dienst in de markt te zetten, dan zijn er twee dingen belangrijk:

  1. Is er markt voor jouw product of dienst? Dat onderzoek je zelf door gesprekken aan te gaan met je beoogde doelgroep.
  2. Is je idee realiseerbaar? Dat zoeken wij voor je uit, door een prototype te bouwen. Zo weet je snel wat de (on)mogelijkheden zijn.

De stappen hierboven hoef je niet in deze volgorde te doorlopen. Door een goed werkend prototype aan je doelgroep voor te leggen, creëer je immers meer draagvlak dan met een vaag idee.

Trek een sprintje

Wij zijn geen langeafstandslopers. We gaan snel van start en we stuiven op de finish af. Dat doet overigens niets af aan onze kwaliteit. Innovatie is alleen zinvol als je snel op ontwikkelingen inspeelt. En dat doen we.

Uitvinden kan je alleen, innoveren doe je samen

Daarom sprinten we altijd samen met jou. We delen onze kennis en we stemmen onze ontwikkeling constant af op de behoeftes en inzichten binnen je bedrijf. De communicatielijnen zijn kort en we hebben regelmatig contact. Zo leren we elkaar goed kennen en weten we wat er bij jouw organisatie leeft en belangrijk is.

Een opstap naar de volgende fase

Tijdens onze korte sprints testen we je hypothese of idee. We weten dan of het werkt en of gebruikers je prototype gebruiken zoals je had bedacht. Als er een aanpassing nodig is, dan weet je dat meteen. Dat bespaart je maanden werk. 

Is het prototype naar wens? Dan kun je het concept uitbreiden of de vervolgstap naar industrialisatie zetten. Ook dat gaat snel, want het prototype is bijna gelijk aan de definitieve uitvoering. Het prototype is dus al bijna productieklaar.

We maken duidelijke resultaatafspraken

We stoppen niet voordat we de afgesproken doelen bereikt hebben. Wil je tussentijds wijzigingen aanbrengen of heb je aanvullende ideeën? Dat kan. Dan passen we het te bereiken eindresultaat aan.

Verificatie, testen en validatie

Het V-model geeft inzicht in ons ontwikkelingsproces. Het leidt tot de gewenste structuur, het beste resultaat en een goede balans tussen de verificatie-, test- en validatiefase. Het dwingt ons om in de verificatiefase je doelstellingen SMART te formuleren, die we vervolgens in de validatiefase gaan checken. Voldoen de geleverde resultaten aan de gestelde specificaties.

Aan de linkerzijde van het V-model staan fases waarin een product wordt ontworpen (gespecificeerd) en wordt ontwikkeld tot een prototype. Voorafgaand is er vaak een strategische sessie uitgevoerd. Hierbij is het van belang dat resultaten uit de fase worden getoetst op de volgende fase, dit is in relatie met de beoogde wijziging(en).

Aan de rechterzijde van het V-model staan de fases waarin testen en verificaties centraal staan. Het V-model is al jaren een eenvoudig hulpmiddel om inzicht te krijgen in trajecten voor aanpassingen in de informatievoorziening, in het bijzonder voor de software. De horizontale lijn is de formele scheiding tussen leverende en accepterende partij. Ondanks de lineaire voorstelling van het V-Model is het ook goed toepasbaar in onze eigen agile ontwikkelingsaanpak. Handig aan het V-model is dat het fases inzichtelijk maakt waarover we met de klanten afspraken maken.